Svet-Stranek.cz
MIROSLAV NOVÁK - KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ

FORMY VSTŘIKOLISOVÉ:NEJLEPŠÍ FORMY NA PRYŽ

FORMY VSTŘIKOLISOVÉ

COJE TO VSTŘIKOLISOVÁ FORMA? 
 • Obecně lze za vstřikolisovou vulkanizační formu označit nástroj, který slouží k formování budoucího výrobku a směs je do tohoto nástroje vstříknuta vysokým tlakem pomocí vstřikovacího zařízení.
 • Proces vstřikování je nejproduktivnější technologie výroby tvarových pryžových výrobků. Cílem je dosažení optimální a reprodukovatelné kvality výrobků při ekonomicky nejvýhodnějších cyklech. Vstřikováním lze vyrábět výrobky masivní, ale i velmi drobné a tenkostěnné.
 • Úroveň technologie vstřikování je dána především kvalitou použitého vstřikolisu, formou a hloubkou znalostí technologického procesu. Vstřikovací forma zde sehrává jednu z nejdůležitějších funkcí, která je rozhodující nejen pro určení tvaru hotového výrobku, jeho rozměrových tolerancí, ale hlavně pro následné operace - opracování a ekonomiku výroby. Forma a vstřikolis tvoří jeden celek a selhání jednoho z nich, případně použití nevhodné kaučukové směsi, může způsobit nezdar či velkou spoustu potíží a ekonomických ztrát.
Z ČEHO SE TATO FORMA VYRÁBÍ?
 • Vulkanizační forma musí odolávat poměrně vysokým teplotám, vysokým tlakům a musí být chemicky odolná vůči použité pryži. Z toho se tudíž odvíjí použitý materiál.
 • Volba oceli pro jednotlivé díly zařízení včetně vlastní formy, závisí vedle zpracovávané pryže i na způsobu tvarování a konstrukci vlastního zařízení. Těstovitá nebo tekutá surovina v nástroji (formě) následným ohřevem tuhne (vulkanizuje). Provozní teplota nástrojů obvykle nepřesahuje 250oC, takže oceli používané na jejich výrobu nemusí vykazovat odolnost proti popuštění. Také požadavky na pevnost nejsou ve většině případů velké. Obvykle se vystačí s pevnostmi kolem 1000 MPa. Pouze v případech, kdy surovina obsahuje abrazivní plnidla (práškový kysličník křemičitý) nebo armovací látky (skleněná vlákna), jsou nástroje namáhány na otěr. Otěruvzdornost je pak rozhodující pro životnost nástroje. Pro tyto případy je nutné použít pro výrobu nástrojů oceli s vysokým podílem karbidotvorných prvků (např, ledeburitickou 12%ní chromovou ocel X153CrMoV12) nebo oceli vhodné pro povrchovou úpravu např. cementováním nebo nitridováním.

 • Při volbě oceli je též rozhodující její obrobitelnost. Požadavek na dobrou obrobitelnost mnohdy převládá nad ostatními požadovanými vlastnostmi. To platí zejména u velkých forem, kde třískové obrábění je při jejich zhotovování velmi náročné a rozsáhlé. Zde se uplatňují oceli legované sírou do obsahu kolem 0,10%.

  Rozměrovým změnám, ke kterým dochází při tepelném zpracování, se lze vyhnout použitím již zušlechtěných ocelí (viz. oceli k zušlechťování), které se používají pro výrobu forem v dodaném stavu s pevností v rozmezí 900 až 1200 MPa.

  Vzniká-li nebezpečí, že se při zpracování některých surovin uvolňují látky, které formu chemicky napadají (např. polvinylchloridy, peroxidy), osvědčují se korozivzdorné oceli.

 • Vysoká homogenita a čistota oceli se vyžaduje při výrobě sklu podobných, průhledných dílů. V těchto případech je nezbytné použít oceli přetavené. Přetavená ocel je též lépe leštitelná. Oceli se sírou, které obsahují sulfidické vměstky, nejsou pro tento účel použití vhodné.  

  Přesahuje-li při zpracování pryže pracovní teplota 200oC, osvědčily se pro výrobu forem oceli pro práci za tepla, např. X38CrMoV 51.

 • Zde uvádím přehled mnou nejčastěji používaných ocelí:

OZNAČENÍ

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

Obvyklý způsob použití

Podle chemického složení

Číselné

označení

Uvedeno v

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

Oceli k zušlechťování

40CrMnMo7

1.2311

SEL   1)

0,40

0,30

1,50

2,0

0,2

-

Větší a střední formy a rámy též pro formy na tlakové lití, díly používané ve všeobecném strojírenství.

40CrMnMoS8-6

1.2312

DIN 17 350

0,40

0,40

1,50

1,9

0,2

   - 2)

Obdobně jako 40CrMnMo7, avšak s lepší obrobitelností.

40CrMnNiMo8-6-4

1.2738

EN ISO 4957

0,40

0,30

1,45

1,95

0,20

  1,02)

Velké formy, s vyšší pevností a houževnatostí, díly používané ve všeobecném strojírenství.

Oceli k cementovámí

21MnCr5

1.2162

EN ISO 4957

0,20

0,25

1,25

1,15

-

-

Formy střední velikosti se zvýšenou otěruvzdorností po cementaci.

X19NiCrMo 4

1.2764

DIN 17 350

0,19

0,25

0,30

1,25

0,20

4,05

Formy větší a střední velikosti se zvýšenou otěruvzdorností po cementaci a vyšší houževnatostí jádra.

Oceli korozivzdorné

X40Cr14

1.2083

EN ISO 4957

0,40

≤1,0

≤1,0

13,5

-

-

Formy pro zpracování chemicky agresivních plastů případně s podíly abrazivních látek.

X38CrMo16

1.2316

EN ISO 4957

0,38

≤1,0

≤1,5

16,5

1,05

≤1,0

Formy pro zpracování chemicky agresivních plastů případně s podíly abrazivních látek. Oproti X40Cr14 vyšší korozní odolnost a prokalitelnost.

návštěvníků stránky
celkem102 477
tento týden119
dnes2